Fő menü
Környezetgazdaságtan II. vizsgák


A Környezetgazdaságtan II. tantárgy előkövetelménye a Környezetgazdaságtan tantárgy.

Környezetgazdaságtan II. tantárgyból szóbeli vizsgát kell tenni a tárgyat felvevő MSC hallgatóknak.

A szóbeli vizsgára egyéni feldat feldolgozásával, illetve a Környezetgazdaságtan II. tantárgyhoz tartozó tételsor feldolgozásával kell készülni.

Az egyéni feladat szabadon téma alapján teljesíthető, a témaválasztáshoz segítségül egyéni feldat témalistát adunk. Ettől eltérő téma is választható!
Date / Time