Fő menü
Környezetgazdaságtan II. előadások
KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN II. tananyagokKÖRNYEZTEGAZDASÁGTAN II. ELŐADÁSOK és ELŐADÓK 2012 ŐSZI FÉLÉV
/levelező képzés/

Dr. Fogarassy Csaba egy. docens tárgyfelelős
Környezetgazdaságtan II. bevezető előadások

Dr. Böröcz Mária egyetemi adjunktus
Környezeti kockázatok, környzetbarát vállalatirányítás

Lukács Ákos kutató, PhD hallgató
Kyotói Jegyzőkönyv, EU Emisszió Kereskedelmi Rendszer

Karbontudatos üzleti stratégiák


KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN II. 2012-es TÉTELSOR
/a 2012-es ua. mint a 2011-es/
 
Date / Time