Fő menü
Rubik kockás projektfejlesztés


RUBIK KOCKÁS PROJEKTFEJLESZTÉS
        
A 3x3x3-as Rubik kocka sorról-sorra kirakási módszere alapján történő projekttervezési és fejlesztési folyamatok jól demonstrálják a körülöttünk lévő erőforrások fenntartható felhasználásának, kapcsolati rendszerének összefüggéseit, így a jövőben javasolt ezen elvek mentén kialakítani fejlesztési és stratégiai elképzeléseinket. A Rubik kocka kirakási folyamatára alapozott folyamatszabályozás garantáltan gyors, hatékony, kis költséggel járó tervezési protokoll, illetve a bemutatott folyamatanalízis egyértelművé tette számunkra, hogy figyelembe vétele esetén, biztonságosan teljesülnek a hosszú távú (fenntartható) működtetés feltételei, nagy valószínűséggel feltételezhető,  hogy a fejlesztési folyamat eredménye a társadalom számára nem lesz káros fejlesztés.                A kocka kirakásával a projektfejlesztés folyamatát imitáltuk, tehát a rendezetlenségi állapotból a teljes rendezettség állapotába való eljutás útvonalát. A Rubik kocka egyensúlyi kockaállapota a teljesen kirakott Rubik kocka. Nem véletlen, ha valaki meglát egy összekevert Rubik kockát, azonnal szeretné megoldani, kirakni, mivel a kívánt vagy vágyott állapot, a színre kirakott kocka állapot (33. ábra). A Rubik kocka színösszeállításában is hordozza a harmóniát, mint az már korábban említettem, a kocka színeinek kiválasztása a feltaláló részéről tudatosan történt, a színek egymásmellettisége szintén nem a véletlen műve. A kocka misztifikálása nélkül kijelenthető, hogy a kocka már látványában is magában hordozza azt a színgazdag harmóniát, mely révén tökéletes egyensúlyt és hibátlan logikát feltételezünk a konstrukcióban. 
              
A teoretikus folyamatértékelés során, a forgatások bemutatásának célja annak szemléltetése, hogy egyes állapotokba való eljutás milyen kocka interakciókat feltételez, tehát mely kockák/tulajdonságok egymásra hatását kell vizsgálnunk a forgatási folyamat alapján. Ezek pontos helyét és interakcióit jelen kutatás során nem határoztam meg, de a folyamat fázisokra történő felosztása megtörtént, illetve a kirakási szakaszok és projektfejlesztés mechanizmusainak összevetését elvégeztem. A párhuzamok egyértelműen igazolták, hogy a két logikai művelet egymást erősem támogathatja. A folyamatértékelés alapján bebizonyosodott, hogy a 3x3x3 Rubik kocka egyes kirakó algoritmusaival a fenntarthatósági elvek szinkronizálhatók, a kocka oldalainak kapcsolatrendszere olyan térszemléletet és tervezési stratégiát ír le, amely új tudományos szemléletet ad a beruházás tervezés folyamatának.
           
A 1. táblázatban összesítettem azokat értelmezési szinteket, amelyek a projektfejlesztés folyamatában is értelmezhető tartományokat jelentenek, illetve ahol lehetségesnek ítéltem felírtam azokat a játékelméleti egyensúlykeresési összefüggéseket, melyekkel az egyes színekhez vagy fázisokhoz rendelt projekttulajdonságok - a fenntarthatóság érdekében - egyensúlyi állapotba hozhatók.

 
 1. táblázat: A modellalkotási folyamat és az eredmények evaluációja
 KOCKA INTERPRETÁCIÓK(forgatási algoritmus száma)   MODELL-ALKOTÁS SZINTJEBEFOLYÁSOLT /low-carbon/ PROJEKTTULAJDONSÁGJÁTÉKELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉS
NO1INPUT„Fehér kereszt” – kiindulási peremfeltételek megadásan- személyes Zérusösszegű folytonos játékkal leírható állapot
NO2INPUTFehér sarok kirakása – fenntartható fejlesztési irányok kijelölése,Egyensúlykeresés, nem kooperatív optimumNash-egysúlypontra vonatkozó függvények alapján, nem kooperatív stratégia, véges játékkal leírható
NO3KOCKA-KÖZÉPMásodik sor kirakása - kapcsolati pontok rögzítése, egyensúly megteremtése, Kétdimenziós tényezők összerendezése, fixpont igazításÉlkockák helyre forgatása konfliktus feloldási módszerrel lehetségesA fixpontok igazítása függetlenségi vizsgálat és Zérusösszegű játékkal célszerű
NO4KOCKA-KÖZÉP„Sárga kereszt” – input/output oldalak indirekt összehangolásaVéges oligopol játékkal, vagy egyenlő kompromisszumok módszerével leírható
NO5OUTPUTSárga sarok kirakása – fenntarthatósági kritériumok értelmezése az outputok rendezése soránFolytonos háromszemélyes játékkal leírható, Nash-egyensúly keresés szükséges
NO6OUTPUTSárga oldal élcsere – input/output oldalak szigorú összehangolásaZérusösszegű játékkal leírható folyamat, konfliktus feloldási módszer kooperatív stratégia
NO7OUTPUTSarokcsere – a végső egyensúlyi állapot beállításának fázisa, egyensúlykeresés, fenntarthatósági kritériumok véglegesítéseOligopol játékok, kooperatív egyensúlyi stratégiára alkalmazva, vagy Nash-egyensúlypontra vonatkozó függvények alapján, kooperatív stratégia.
  Forrás: Fogarassy, 2014: Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek alkalmazásával

Date / Time