Fő menü
SZIE Egyetemi Klímaprogram

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
ÖNKÉNTES KLÍMAPROGRAMJA- PROGRAMVÁZLAT -  
Készítette: SZIE Regionális Szaktanácsadási Központ
Programvezető: Dr. Fogarassy Csaba

Bevezetés
A nemzetközi önkéntes CO2 kibocsátás megtakarítási programokhoz kapcsolódva, a Szent István Egyetem Rektora, az egyetemi működés keretében funkcionáló épületek, valamint a kapcsolódó infrastruktúra CO2 emissziótakarékos működtetését tűzte ki célul. A kialakuló CO2 elkerülési stratégia kulcselemét a felújítás előtt álló épületek, valamint a hálózati infrastruktúra okszerű átalakítása jelenti majd. Az Önkéntes Klímaprogram elsősorban az egyetemi infrastruktúra működtetéséből származó, klímaváltozást okozó gázok légkörbe jutásának mennyiségi arányát hivatott csökkenteni. Az Egyetem a programot a nyilvánosság teljes bevonásával „pilot projektként” kívánja kezelni, azzal a céllal, hogy a többi felsőoktatási intézmény, valamint egyetemünk hallgatói számára is követendő mintaként szolgálhasson.  

TWO In ONE
Az Önkéntes Klímaprogram a Szent István Egyetemen elsősorban a társadalmi felelősség intézményi megnyilvánulásaként került megfogalmazásra, de a program megvalósításának kereteit, elindításának körülményeit nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy az Intézményi CO2 megtakarítások piaci értékesítésére is lehetőség nyílik. Az igen jelentős CO2 elkerülés, kiemelkedő energia megtakarítást, valamint a CO2 értékesítésből származó bevételeket is jelent az Intézménynek.  CO2

auditálás
Az Önkéntes Klímaprogram piaci integrálásának, azaz a CO2 megtakarítás értékesítésének elmaradhatatlan kritériuma, a kiindulási paraméterek pontos meghatározása, mely az elért megtakarítások mennyiségének meghatározására szolgál.Az Önkéntes Klímaprogram elindulásának technikai alapfeltétele, a Szent István Egyetem kezelésében lévő oktatási épületek és egyéb funkciójú létesítmények energetikai feltérképezése. Ez főként az energetikai funkcionalitások meghatározását, az energiahasználati rendszerek átvilágítását, a használati rendszerek energiamérlegének megállapítását jelenti.  

ÜTEMTERV
Az egyetemi infrastruktúra felújítási munkálatai erősen indokolják, hogy az energetikai auditot, illetve a CO2 emisszió/kibocsátás jelenlegi szintjének meghatározását még a felújítások megkezdése előtt meg kell kezdeni. Az emisszió kereskedelmi rendszer kialakulásának, illetve a CO2 piacok keresleti jellemzőinek sajátosságai szintén azt indukálják, hogy az Önkéntes Klímaprogramot a 2008. január 1-től kezdődő Kyotói rendszerre adaptálni tudjuk.
Date / Time