Fő menü
Vizsgák

2014. őszi vizsgaidőszak tételsora (alapképzés)
*
Környezetgazdaságtan alapjai tantárgyhoz
*
/Tételsor magyarázatokkal- 2014. dec/
*
1)       Globális és lokális környezeti problémák. A termelés és fogyasztás környezeti problémái. A vízszennyezés és szennyvizek elhelyezésének problémaköre. (lokális-globális Levegőszennyeződés, vízkörforgás, szennyvíztisztítás fázisai) 
2)       A talajjal összefüggő környezeti problémák. A hulladékok keletkezése és környezeti hatásai. A zaj és a zajártalmak.( talajt terhelő hatások- ipari, mezőgazdasági, hulladékok csoportosítása, hulladék megsemmisítésének módozatai, hulladék körforgalom,másodnyersanyagok jelentősége)
3)       A fenntartható fejlődés értelmezése, alapelvei és jelentősége napjainkban.(Fenntartható fejlődés fogalma- követelményei, Tyteca rendszere, Korten életminőség modellje, GDP és emissziós szintek kapcsolata, készletgazdaság-szolgáltatásgazdaság)
4)       A gazdasági teljesítmény mérésének alapproblémái, mutatószámai (GDP problémák és egyéb alternatív mutatószámok). (GDP definíciója hiányosságai)
5)       A természetes kapitalizmus alapelvei, az ipari ökológiai rendszerek működése. (Ökohatékonyság fogalma és mérése,ipari ökológia jellemzői, eszköztára, biomimikri, életciklus-elemzés)
6)       A természeti erőforrások típusai. A környezeti probléma megjelenése. (kimerülő erőforrások használata, ásványi vagyon elérhetősége/osztályozása, megújuló erőforrások optimális használata, pareto optimum, közlegelő tragédiája, in situ javak)
7)       A környezet értékelése és módszerei (módszerek bemutatása gyakorlati példákkal).(környezet értékelése, természeti erőforrások értékösszetevői, élvezeti ár módszer, feltételes értékelés, utazási költség módszer, környezeti kárértékelés,létezési és használati érték)
8)       A környezetszennyezés gazdaságtana. Externália optimális nagysága. (külső gazdasági hatások típusai,technológiai-pénzügyi externália, környzetszennyezés alaptípusai,externális hatások közgazdasági következményei, környezetszennyezés gazdaságilag optimális szintje, termelés magán-és társadalmi költségei)
9)       Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletekben, Pigou és Coase tételei (Pigou és Coase elmélete, és azok környezet-politikai következményei, szennyezés elhárítási kötelezettségek költség-hatékonymegosztása több szennyező, vagy több szennyezés-elhárításkor)
10)   A környezetpolitika eszközei, szabályozása: Közvetlen szabályozás. Közvetett szabályozás.(a szabályozás alaptípusai, meredek externális határköltség-görbék és a szabvványok kapcsolata, közvetlen szabályozás eszközei, előnyök-hátrányok,lapos externális határköltség-görbék és adók kapcsolata, gazdasági szabályozás formái)
11)   A környezetpolitika eszközei, szabályozása. Szén-dioxid kereskedelem rendszerének bemutatása. Önkéntes környezeti megállapodások.(közvetlen-közvetett szabályozás, önkéntes megállapodások, integrált szennyezés megelőzés, SKV, jelentősége, szerepe a fenntartható fejlődésben)
12)   A vállalatok környezeti kockázatainak becslése. Vállalati felelősség-vállalás. A KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ENDOGÉN ÉS EXOGÉN ÖSSZETEVŐI.(elfogadhatatlan kockázat, környezeti kockázatmenedzsmentvállalati felelősség, környezeti menedzsment)
13)   A környezeti funkció szerepe a vállalatnál a tevékenység változó környezeti kockázatának függvényében. Környezeti menedzsmentrendszerek a gyakorlatban.(vállalati környezeti funkciók-support, factory,turnaround,strategy, környezeti menedzsment rendszerek-kir, Kir működésében érintett felek, emas, eurepgap)
***
TÉTELSOR 2014 SZEPTEMBER
-
1)       Globális és lokális környezeti problémák. A termelés és fogyasztás környezeti problémái. A vízszennyezés és szennyvizek elhelyezésének problémaköre.  
2)       A talajjal összefüggő környezeti problémák. A hulladékok keletkezése és környezeti hatásai. A zaj és a zajártalmak.
3)       A fenntartható fejlődés értelmezése, alapelvei és jelentősége napjainkban.
4)       A gazdasági teljesítmény mérésének alapproblémái, mutatószámai (GDP problémák és egyéb alternatív mutatószámok).
5)       A természetes kapitalizmus alapelvei, az ipari ökológiai rendszerek működése.
6)       A természeti erőforrások típusai. A környezeti probléma megjelenése.
7)       A környezet értékelése és módszerei (módszerek bemutatása gyakorlati példákkal).
8)       A környezetszennyezés gazdaságtana. Externália optimális nagysága.
9)       Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletekben, Pigou és Coase tételei
10)   A környezetpolitika eszközei, szabályozása: Közvetlen szabályozás. Közvetett szabályozás.
11)   A környezetpolitika eszközei, szabályozása. Szén-dioxid kereskedelem rendszerének bemutatása. Önkéntes környezeti megállapodások.
12)   A vállalatok környezeti kockázatainak becslése. Vállalati felelősség-vállalás. A KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ENDOGÉN ÉS EXOGÉN ÖSSZETEVŐI.
13)   A környezeti funkció szerepe a vállalatnál a tevékenység változó környezeti kockázatának függvényében. Környezeti menedzsmentrendszerek a gyakorlatban.


Szóbeli vizsga tételek Közgazdász BA nappali és levelező hallgatók részére 2013 őszi félév!! Letölthető itt>>>


FIGYELEM!

2011 őszi félévben A Környezetgazdaságtan tantárgy levelező vizsgái szóbeli tételek alapján bonyolódnak. Tételeket megtalálják az előadás link alatt, illetve a lenti gyűjteményben!

A kötelező jegyzet szintén letölthető az alábbi linkekről!

Tájékoztató anyagokat, kiegészítő dokumentumokat is találnak a lenti listában!*******************************************************************
A következő előadások és tantárgyi segédletek szükségesek a tanagyag elsajátításához:
Környezetpolitika jegyzet levelező hallgatók részére
Környezetgazdaságtan jegyzet levelező hallgatók részére
Környezetpolitika szóbeli vizsgatételek
Környezetgazdaságtan szóbeli vizsgatételek
Környezetpolitika előadás
Környezetgazdaságtan előadás
Kiegészítő előadás1 -EU környzetvédelem HU
Kiegészítő előadás2 -Stratégiai Környezeti Vizsgálat
Kiegészítő jegyzet - EU környezetvédelmi politika

******************************************************************
Figyelem! Ha valakinek kérdése van avizsgákkal kapcsolatban, személyesen hozzám forduljon telefonon vagy e-mailben!!! Nem szigorú számonkérést szeretnék alkalmazni a vizsgával, hanem alaposan felkészíteni önöket az egyik legfontosabb szakmai tantárgykörből!
 

Javasolt témakörök az Egyéni feladat megoldásához - letölthető itt!

Vizsgatételek a 2009s vizsgaidőszak Vizsgáihoz Nappali tagozaton - letölthető itt!

Vizsgatételek a 2007-es vizsgaidőszak szóbeli vizsgáihoz - letölthető itt!


EGYÉNI FELADATOK ELKÉSZÍTÉSE (egyéni tanrendhez és Környezetgazdaságtan II-höz) - MINTAFELADAT!

Az egyéni feladatokat a Mintafeladat alaján kell elkészíteni a javasolt témakörök közül választva, vagy egyéni megbeszélés szerint, egyedi témából. A mintafeladatban megadott formai követelmények teljesítése nélkül a dolgozat nem kerülhet elfogadásra.
Különös figyelmet kell fordítani az elkészítés során a következőkre:
- Tartalmi felépítés
- Források, hivatkozások szabályos megjelenítése, kezelése
- A szakmai tartalom naprakész bemutatása
- A kidolgozott témakör tényszerű ismerete, melynek szóbeli megvédése kötelező!


Date / Time